๔. ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ดำเนินการโดย กรุงเทพมหานคร

แนวคิด : จัดที่ทำการค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย จำนวน ๑๑,๐๓๓ ราย รวมทั้งจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ของทั้ง ๕๐ เขตในกรุงเทพมหานคร

พื้นที่ดำเนินการ : มีทั้งหมด ๑๔ แห่งในกรุงเทพมหานคร เปิดดำเนินการแล้ว ๕ แห่ง คือ

(๑) ใต้ทางด่วนพงษ์พระราม (๒) หน้าภัตตาคารกุ้งหลวง (๓) บริเวณใกล้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (๔) ลานจอดรถข้างสวนลุมพินี (๕) พื้นที่ตรงข้ามวัดสุทธิวราราม (ซ.เจริญกรุง ๖๐)

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษรตกร ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีที่สถานที่ค้าขาย รวมตลาด ๑๔ แห่ง กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ ประมาณ ๑๑,๐๓๓ ราย

เว็บไซต์ :

 
 

 

 

 

 

2012 -2017 ตลาดประชารัฐ กระทรวงมหาดไทย | Designed by ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ